Wirtualizacja

Polskie przedsiębiorstwa z roku na rok radzą sobie coraz lepiej na globalnym rynku, dostarczając produkty do coraz to większych odbiorców.

Wraz z rozwojem rynku SMB w Polsce postępują automatyzacja i zabezpieczenie ciągłości produkcji. Potężne parki maszynowe to już nierzadki widok w polskich przedsiębiorstwach, a to ze względu na rosnące oczekiwania stałych odbiorców w kanale dystrybucyjnym. Odbiorcami naszych produktów z sektorów rolnictwa, przemysłu i usług coraz częściej okazują się korporacje o znaczeniu światowym, dla których ważne jest zaspokojenie oczekiwań klientów oraz stałe podnoszenie poziomu sprzedaży.

Dlatego tak ważna jest ciągłość dostaw, a co za tym idzie – bezpieczeństwo i automatyzacja procesów produkcyjnych u dostawców. Współpracy w skali globalnej często towarzyszą kontrakty, w myśl których dostawca zobowiązuje się utrzymać odpowiedni poziom produkcji, a w przeciwnym razie – ponieść kary finansowe.

Nietypowym, ale przez to ciekawym przykładem może być gospodarstwo ogrodnicze spod Białegostoku, produkujące borówki amerykańskie na masową skalę. Odbiorcą owoców jest między innymi sieć Tesco. Producent borówek, chcąc zapewnić sobie ciągłość biznesową, wypowiedział wojnę żywiołom w postaci przymrozków oraz gradobicia występującym w tamtym regionie. Przedsiębiorstwo rolne zastosowało innowacyjne na skalę światową rozwiązania niwelujące negatywny wpływ środowiska na cykl produkcyjny borówek. Szczególnie oryginalnym rozwiązaniem są działka rozbijające chmury gradowe na obszarze całej plantacji, czyli 330 ha. W ten sposób biznes zyskał solidne fundamenty do dalszego rozwoju, a właściciel – spokojny sen.

Jednak funkcjonowanie przedsiębiorstw współcześnie nie zależy tylko od produkcji, maszyn czy ogólnie od siły wytwórczej, lecz także od systemu informatycznego, w ramach którego funkcjonują różne usługi wspierające produkcję i sprzedaż, takie jak systemy ERP, poczta, CRM, systemy księgowo-płacowe i inne aplikacje. Razem tworzą one swoisty kręgosłup informatyczny utrzymujący przedsiębiorstwo w ruchu komunikacyjnym. Awaria i brak jednej z usług może znacząco zaburzyć cykl sprzedaży najpierw konkretnej komórki, a później całego organizmu – i w efekcie narazić firmę na straty. Dlatego ciągłość biznesowa przedsiębiorstwa zależy także od odpowiedniego zabezpieczenia środowiska informatycznego.

Aby uniknąć przestoju, a co za tym idzie – strat finansowych wynikających z awarii sprzętowej w serwerowni, przedsiębiorstwa coraz częściej przenoszą usługi do środowiska wirtualnego. Dzięki temu środowiska usług przestają być nierozerwalnie powiązane ze sprzętem, czyli z fizycznymi serwerami. Każda usługa funkcjonująca w ramach środowiska wirtualnego może dynamicznie migrować między hostami, a więc między fizycznymi serwerami.

 wykresy itwdrozenia 1

Serwer fizyczny powinien służyć jedynie jako moc obliczeniowa w postaci procesora i pamięci, ponieważ wirtualizacja jest narzędziem umożliwiającym przenoszenie środowisk między hostami. Aby mogło się to odbywać w sposób dynamiczny i bezpieczny, wymagana jest sieć SAN, czyli Storage Area Network – sieć pamięci masowej. W skrócie oznacza to, że serwery pełnią funkcję mocy obliczeniowej dla poszczególnych serwerów wirtualnych, a wszystkie dane są zapisywane na centralnej macierzy dyskowej, do której poszczególne hosty fizyczne w sieci mają dostęp. To właśnie dzięki wdrożonej sieci SAN serwery wirtualne uzyskują możliwość dynamicznego migrowania między fizycznymi serwerami.

wykresy itwdrozenia 2

Nasuwa się zatem pytanie: co w takim razie z macierzą? Przecież jest jedna! I co w sytuacji awarii macierzy?

Otóż nie każda macierz nadaje się do utworzenia bezpiecznej sieci SAN. W tym celu wykorzystujemy niezawodne macierze o budowie redundantnej, czyli takiej, w której elementy kluczowe dla ciągłości pracy zostały podwojone. Oznacza to, że w sytuacji awarii pojedynczego modułu następuje przełączenie, co w efekcie skutkuje zachowaniem ciągłości pracy środowiska. Redundancja dotyczy głównie zasilania i kontrolerów – to główne obszary, które wymagają nadmiarowości. Dane przechowywane w sposób „scentralizowany” są łatwiejsze w zarządzaniu lub backupowaniu. Pozostają przy tym zabezpieczone w sprawdzony sposób, czyli głównie poprzez macierze RAID.

Bardzo dużo o ciągłości pracy macierzy może powiedzieć nam wskaźnik SLA, czyli Service Level Agreement. Jeżeli macierz wykazuje go na poziomie 99,999%, tak zwanych pięciu dziewiątek, oznacza to, że w ciągu miesiąca czas jej przestoju (planowany lub nieplanowany) oscyluje na poziomie 26 sekund.

Dostępność Czas niedostępności w ciągu roku Czas niedostępności w ciągu miesiąca
95% 18 dni 36 godzin
99% 3,60 dnia 7,2 godziny
99,50% 1,80 dnia 3,6 godziny
99,90% 8,6 godziny 43 minuty
99,99% 52 minuty 4 minuty
99,999% 5 minut 26 sekund
99,9999% 31 sekund 3 sekundy

 

 

 

 

 
W związku z tym nie powinno nikogo dziwić, że w 2015 roku wdrożenie wirtualizacji będzie jednym z podstawowych celów dla działów IT w małych i średnich przedsiębiorstwach, zgodnie z informacjami podanymi przez branżowy portal CRN1.

Już w 2012 roku „Computerworld” przeprowadził ankietę wśród IT menedżerów na temat wirtualizacji – w efekcie udało się obalić wiele mitów. Oto niektóre z nich:

Mity (koszty)

- Wirtualizacja jest droga
- Koszty licencji są zbyt wysokie

Rzeczywistość (koszty)

 • badanych firm obniżyło koszty dzięki wdrożeniu wirtualizacji
 • ankietowanych ograniczyło koszty ponoszone na zakup licencji oprogramowania
 • podniosło efektywność wykorzystania zasobów
 • zwiększyło wydajność
 • uchroniło inwestycje w starsze aplikacje

Mity (wydajność)

- Wirtualizacja spowolni pracę firmowych aplikacji.

Rzeczywistość (wydajność)

 • badanych firm odnotowało wzrost wydajności aplikacji po zaimplementowaniu wirtualizacji.
 • respondentów skróciło czas wdrożenia aplikacji.
 • uzyskało krótsze czasy w dostarczaczniu zasobów.

Mity (awaryjność)

- Wirtualizacja zmniejszy dostępność i będzie zagrożeniem dla ciągłości biznesu.

rzeczywistość (awaryjność)

 • ograniczyło czas przestojów i nieplanowanych przerw.
 • badanych firm poprawiło ciągłość biznesową i możliwość przywracania zasobów po awarii.
 • o tyle poprawiła się jakość świadczonych usług w porówaniu do stanu sprzed wdrożenia wirtualizacji.

W artykule „Wirtualizacja serwerów: fakty i mity” został również poruszony temat opłacalności wdrożenia wirtualizacji przez firmy z sektora SMB2.

Czasami można usłyszeć opinię, iż w małej skali wirtualizacja nic nie daje – i jest to kolejny mit.

„Jeśli firma ma tylko kilka aplikacji, które eksploatuje na osobnych serwerach fizycznych, to i tak odnosi korzyści. Wirtualizacja, nawet jeśli nie oszczędza energii elektrycznej, daje trudniej mierzalne korzyści związane z zarządzaniem oraz obsługą aplikacji”3. Warto pamiętać przy tym o jednej z najważniejszych korzyści, które możemy uzyskać dzięki wirtualizacji i sieci SAN, czyli o ciągłości biznesowej. Jest ona ważna bez względu na wielkość prowadzonego biznesu. Bo przecież każdy nieoczekiwany przestój generuje straty. Dlatego też coraz więcej firm z sektora SMB poszukuje wdrożeniowca prywatnej chmury.

ITwdrozenia.pl jest kompleksowym dostawcą rozwiązań chmurowych dla sektora średnich przedsiębiorstw (SMB / Mid Market). Nasze rozwiązania budujemy przede wszystkim w oparciu o środowiska VMware vSphere oraz Microsoft Hyper-V, a także w oparciu o macierze dyskowe klasy enterprises takich firm jak Dell czy EMC.

Jeżeli planują Państwo zabezpieczyć swoje przedsiębiorstwo na wypadek losowych awarii, a co za tym idzie – podwyższyć ciągłość biznesową, zachęcamy do kontaktu z nami. Służymy naszym Klientom doradztwem, audytem wydajnościowym, dostawą elementów oraz ich wdrożeniem, jak również szkoleniem z zarządzania i wsparciem powdrożeniowym.

Bibliografia (źródła i artykuły):

[1] http://www.crn.pl/artykuly/raporty-i-analizy/2014/05/msp-potrzebuja-wirtualizacji/article_view?b_start:int=0&-C=
[2] Marcin Marciniak, Wirtualizacja serwerów: fakty i mity, „Computerworld”, zob. http://www.computerworld.pl/artykuly/381754/Wirtualizacja.serwerow.fakty.i.mity.html#sthash.DUdm4ofN.dpuf  (dostęp z dnia 06.05.2015)
[3] Marcin Marciniak, Wirtualizacja serwerów: fakty i mity, „Computerworld”, zob. http://www.computerworld.pl/artykuly/381754/Wirtualizacja.serwerow.fakty.i.mity.html#sthash.DUdm4ofN.dpuf  (dostęp z dnia 06.05.2015)